“Vær nysgjerrig og engasjert. Ta risikoer og viktigst av alt; tør å tenk nytt og ikke glem at nyskapning skjer mellom mennesker. Mangfold øker kunnskap og trigger kreativitet.”

Les hele intervjuet:

https://www.nhh.no/studenthistorier-fra-nhh/fra-konsentrasjonsleir-til-innovasjossjef-i-tine/