“Dette kan jeg ingenting om – jeg blir med.” – Anita Schjøll Brede

Jeg er nysgjerrig
på alt som gir nye perspektiver, som kan endre eller skape noe nytt, noe bedre. Buzzord:
innovasjon

For tiden
bobler det i Norge. Jeg ser initiativ overalt. Det er en slags innoavsjonsfeber.
For de fleste kan det oppleves som et stort kaos hvor alle prøver å gjøre noe,
men ingen har grep om helheten. Men det er akkurat det som er naturen til den
kreative energien – skapelsestrangen. Den
utfordrer det etablerte og strukturerte. Den utfordre oss til endring:
forbedring, tilpasning, forenkling, …

For å kunne
navigere seg rundt i dette «kaoset», for å finne ut hva er relevant og ikke,
hjelper det med analytiske evner bare til en viss grad, har jeg lært. Det som
virkelig gjelder er å bruke «begeistringsbarometer» – følge hjerte!

Nylig, ble
jeg svært begeistret. Det var på boklansering til den prisvinnende journalisten
Maria Amelie: Alt eller Ingenting – Hvorfor feiler gründere?

I løpet av
de siste to årene har Maria Amelie intervjuet over 50 norske gründere og
investorer, komprimert all kunnskapen og laget en bok som avdekker noe av
hemmeligheten bak deres suksess.

Forfatteren
selv får en herlig introduksjon og tar publikum med storm. Maria Amelie leverer
kvalitetsinnhold. Det er relevant, det er interessant og der er annerledes.
Akkurat som henne selv: selvsikker og ydmyk, morsom og alvorlig, alt på en
gang. Den røde kjolen understrekker energi og mot.

«Alt eller
ingenting» er en bok som skal inspirere flere til å bli grundere, til å skape.
Den handler ikke om prosess, metode og verktøy. Den handler om mennesker bak
suksesshistoriene, brennende lidenskap, mening og uforklarlig, irrasjonell
pågangvilje.

De fleste,
Maria Amelie har intervjuet har skapt store verdier, etablert minst et
internasjonalt selskap og skapt arbeidsplasser. Likevel er de lite kjent i
Norge. Hvorfor er det slikt?

Norge har
mange grunner til å være stolt av sine forsknings- og fagmiljøer. Det er
kompetanse i verdensklasse og stor investeringsvilje.

Så, hva er
den norske innovasjonsmodellen? – utfordrer forfatteren og byr på egne refleksjoner. Sammenlignet
med flere andre land og kulturer, jobber vi i Norge noe annerledes:

1.
vi bruker mye mer tid på samarbeid

2.
vi tar ansvar og tenker selv

3.
vi har tillitt til hverandre og at strukturelle
rammer skal fungere


Mens Maria Amelie forteller om læring fra suksessfulle grundere
– hva må til for å lykkes og hvorfor det feiles – tenker jeg på min erfaring
med innovasjonsledelse i norske bedrifter.

Den store fordelen med en stort etablert bedrift er tilgang
på ressurser. Du satser ikke med egne penger. På den andre siden, den største
ulempen er byråkratispøkelse. Det tar tid å agere.

Felles for alle som drives av å skape er lidenskap – den kreative
energien som oppstår i spenningen mellom ulike perspektiver.

Det handler om å satse alt, med flammer i hjerte, for å få
til det «umulige»:
I’M-POSSIBLE!


http://mariaamelie.com

Amela Koluder, Oslo