Kreativitet
og struktur klarer seg ikke uten hverandre. Kreativitet uten strukturen er kaos
og struktur uten kreativitet er livløs.

Men
kjærlighetsforholdet mellom struktur og kreativitet er ikke en dans på roser. Kreativitet
vil være fri og prøver å bli kvitt struktur, systemer og prosesser. Struktur,
på sin side, vil ha fremdrift, og prøver å fokusere, anvende og drifte
kreativitetens lidenskap.

Mellom
struktur og kreativitet oppstår det naturlig spenningen, en slags søt musikk
som driver innovasjon.

Norsk
lederstil aspirer mot harmoni og trivsel og legger vekt på oppløsning av
spenninger og konflikter. Men det er noen organisatoriske spenninger vi ikke
bør forsøke å løse. Det er for eksempel nødvendig med krigføring mellom utforskning
og kunnskapsbygging i praksis og dens implementerer gjennom prosessen. Når du utforsker
skal du være nysgjerrig og søkende og i gjennomføringen skal kunnskapen
anvendes raskt og målrettet. Isolert kan spenningen mellom disse kreftene være ødeleggende,
men når spenningen fokuseres på å løse konkrete oppgaver, blomstrer nytenking og
verdiskapning

Denne
balansen er selvfølgelig ikke lett å oppnå. Prosessen legger vekt på den hierarkiske,
kontrollsiden av organisasjonen – strukturen som gjør ting gjort. Mens det utforskende
mindset intuitivt bryter regler og utfordrer hierarki. Nøkkelen ligger i balansen
mellom rammer og autonomi.


Kreativitet
kveles av rigiditet, mens det får vind under vingene når rammene er stramme og
tydelige. Autonomi innenfor rammene gir fart, mens styring skaper motstand.
Tydelig ambisjon er motiverende, mens generelle mål er irrelevante.

Frustrasjon
er en undervurdert kraft og er helt nødvendig for å skape ny verdi, så lenge alle
har samme mål og «konflikten» handler om å løse oppgaven på en best mulig måte.

RASKT AGERENDE TEAM

Små
team med høy kompetanse og stor grad av frihet er, som regel, mest verdiskapende
når de:
·
Deler kunnskap
·
Tar kollektivt ansvar
·
Har en effektiv flyt mellom autonomi og samskaping

Alle
må kunne spille hele spillet, mens hver enkel bør ha sin ekspertiseområdet. Slike
tette, nyskapende, agile team kan fostre fram best praksis, også i store
selskaper.

De
beste teamene er de som klarer å opprettholde fremdrift, favoriserer verken
kreativitet eller struktur, har respekt for både praksis og prosess, og evner å
gjøre begge deler samtidig.

Amela Koluder/OSLO