Er du god til å samarbeide? De
fleste av oss klarer fint å koordinere gjennomføring av oppgaver, sparring og lignende. Men er du god til å samskape? Hva er egentlig forskjellen mellom samarbeid
og faktisk å skape noe sammen?


HVA BETYR Å SKAPE SAMMEN? HVA ER COLLABORATION?

Den første assosiasjon de fleste av
oss har når vi hører «collaboration» er samarbeid – jobbe sammen.
«Collaboration» kan også bety å samarbeide med fienden. Det som regel betyr at
en, i skjul, gir verdifullt bidrag til den andre parten på bekostning av parten
man er en del av.

Det er forskjellige grader av
«collaboration». Det kan være å delta, å bidra, å samarbeide eller å samskape.

Hvis du deltar eller bidrar tar ikke
du ansvar for slutt resultatet.

Å samarbeide betyr å ta ansvar for å løse noe sammen.

Å samskape betyr å forplikte seg til å skape noe nytt sammen, noe som
har verdi.

«Jazz jam session» – er kanskje en av
de beste eksempler på samskaping. Alle deltagere har samme ferdighetsnivå på
ulike instrumenter og de improviserer fritt innenfor jazz regler. «Jamming»
oftest brukes for å utvikle ny musikk. Samtidig er det underholdende og
inspirerende.

«Collaboration» ofte oppstår
naturlig i nødssituasjoner, på grunn av lite ressurser eller stor risiko. Derfor
er det stadig flere bedrifter som tar i bruk «collaborative leadership» som
samarbeidsform, først og fremst for å kunne agere raskere. Utviklingen skjer eksponentiell, en fart vi ikke er i stand til å begripe. Og ingen kan lengre få
til noe som helst alene. De som får til å skape sammen vil være med å forme
fremtiden.

Collaboration eller samskaping på arbeidsplassen handler om
kontinuerlig læring sammen med andre. Når vi tenker, løser problemstillinger, utforsker
og utvikler, må vi finne fram til svarene sammen ved å bygge på hverandres
kompetanse og kreativitet.

Man sier at «rommet er smartere enn den
smarteste person i rommet», men dette gjelder bare hvis vi får til «collaboration».

HVA MÅ TIL FOR AT ET TEAM SKAL FÅ TIL Å SKAPE SAMMEN:

1. trygghet: bli
kjent «på ordentlig» – det er menneskelig å være skeptisk til en man ikke
kjenner

2. forpliktelse: innsats og engasjement er et krav – alle som er med skal gjøre
sitt beste

3. mangfold: ulike perspektiver er nødvendighet – vi klarer ikke å tenke nytt uten
å bli utfordret

Kort sagt, samskaping er
en kultur for å lære sammen. Brennende lærelyst og ønske om kontinuerlig
forbedring må komplementeres med forståelsen om at egen kompetanse øker ved å
engasjere seg og bidra selv når man ikke ser direkte relevans. Det handler både
om holdning og ferdigheter. Det handler om å trene adferd gjennom strukturert arbeidsprosess
og bevisst ledelse.

Øvelse gjør mester!

OSLO/Amela Koluder