Hvert år i juni markeres det
Verdens flyktningdag. I år er det torsdag 20.juni. Og hvert år opplever jeg
stormfulle følelser rundt 19. juni som marker at det har gått enda et år siden
jeg måtte forlate mitt barndomshjem, i 1993. Det er nå en god stund siden.
Likevel fylles hjertet mitt fortsatt med lengsel.

En migrant er en person som flytter fra ett land til et annet.
Ordet omfatter både arbeidsmigranter, flyktninger, utdanningsmigranter,
familiemigranter og alle andre som skifter bosted over landegrensene, uavhengig
av om flyttingen er frivillig, ufrivillig, lovlig eller ulovlig. – store norske
leksikon

Det
er noen felles trekk ved migranter:
1. Vi bærer på nostalgi, rastløsheten, og har en ekstra driv for
å skape
en ny og bedre tilværelse.
2. Vi stoler på våre instinkter og intuitivt
forstår omstendigheter
, en særkompetanse på overlevelse.
3. Vi er villig til å ta sjanser, men er sjelden
dumdristige
når risikoen er for stor.

Vi
trenger all den kunnskap, kreativitet og talenter vi kan få, fra hele bredden
av befolkningen – kommer det nå stadig oftere fra politikere og næringslivet i
Norge. Endelig!!! Mangfold er forutsetning for verdiskapning.

næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, E24 12.6.2019

På vegne av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og
kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner arrangerte Innovasjon
Norge Innspillskonferanse om mangfold i norsk gründerskap, den 12.
juni, hvor 100 gründere, representanter fra næringslivet og investorer ble samlet
for felles erfaringsutveksling og innspill til hvordan tilrettelegge for økt
mangfold i norsk næringsliv.

Viktigheten av mangfoldig næringsliv for vårt
velferdssamfunn blir fremhevet. Mangfold handler ikke bare om kjønn eller
etnisk bakgrunn. Mangfold handler også om ulik alder, bakgrunn, kompetanse og
synspunkt.

Innledning er svært inspirerende med innlegg fra Aiman
Shaqura, Charge Incubator; Maria Amelie, Startup migrants; og Olivier Mukuta,
VippiCash.

Mangfold som øker kunnskap, mangfold som utløser kreativitet.
Mangfold av ulike perspektiver som forutsetning for verdiskapning, innovasjon
og vekst. Hjertesaken min. Jeg føler meg ydmyk, takknemlig og stolt mens jeg
fasiliteter diskusjon rundt bord nr.10. Jeg kan nesten fly på energien som
skapes av smarte, ivrige hoder med et genuint ønske om å skape et enda bedre
samfunn for alle.

Det er over 100 mennesker i Kanonhallen. Vi kommer fra alle
verdensdeler, unge og voksne, ulike erfaringer, livshistorier, drømmer.

Deltagere er fordelt i 10 grupper og jobber med flere tema:
mangfold som forutsetning for vekst og mangfold som konkurransefortrinn i en
stadig tøffere konkurranse for norske selskaper.
Felles arena, bedre tilrettelegging og enklere byråkrati for å starte bedrift,
statlige instanser som fremmer mangfold i ansettelsesprosesser,
anskaffelsesprosesser, ledelse, styreutnevnelser, samt krav til større
selskaper om mangfold i ledelsen og styrer, og mange andre innspill deles med
statsrådene.

Underveis får vi rørende underholdning fra Oslomester i Slam
Poesi Jeaninne Masika Lukusa, og smakfull mat fra Inshalla Catring.

Det er mange kjente og mange å bli kjent med. Det slår meg at alle 3 innleggene
ble holdt av tidligere flyktninger som har vokst opp i Norge og har blitt
gründere, har enorm drivkraft og er lidenskapelig opptatt av å skape. Samtidig
er de ydmyke og svært opptatte av å åpne dører for andre, vise muligheter og
fremme andres styrker. Inkludere og utvikle andre.

En flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av
fare for sitt liv og helse. – Wikipedia

Vi er som regel stolte foran de fleste, men
blir ydmyke foran de som lider nød, en særkompetanse for et
hjerte som har vært på flukt men aldri sluttet å drømme
.OSLO/ Amela Koluder

https://www.virgin.com/virgin-unite/leadership-and-advocacy/its-time-change-conversation-diversity

https://e24.no/kommentarer/torbjoern-roee-isaksen/kommentar-norsk-naeringsliv-maa-utnytte-mangfoldet-i-befolkningen-baade-for-aa-maksimere-potensialet-og-for-aa-styrke-konkurransekraften/24639236?fbclid=IwAR1ZD67pSDAvYbjvZaj5gN2ukTdgT9qo1aH_qyn_IZAium9HjMOx1tNsnx0